Breaking News

Perancangan Unit ICT

1.0     Visi/Misi
Visi
Menjadikan ICT sebagai medium pengajaran dan pembelajaran utama di SMK St Theresa menjelang 2015
Misi
Semua warga SMK St Theresa akan menguasai semua kemahiran asas dalam ICT termasuk pembinaan bahan P&P dalam bentuk digital, penggunaan Internet seperti FROG VLE dan pembinaan blog.

2.0              Objektif

2.1       Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastruktur ICT di sekolah.
2.2       Mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
2.3       Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT / FROG VLE.
2.4       Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui program-program ICT.
2.5       Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap,sistematik dan berkesan di sekolah.

3.0              Indikator Kejayaan

3.1       Guru-guru dapat Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah  melalui penggunaan ICT dan FROG VLE
3.2       Murid-murid dapat menguasai kemahiran komputer.
3.3       Dapat mewujudkan suasana learning organization/ virtual learning di sekolah melalui program-program Frog VLE.
3.5       Dapat merealisasikan pembestarian sekolah.

4.0              Perancangan Aktiviti
4.1              Rujuk Jawatankuasa ICT SMKST 2013

5.0              Carta Gantt
5.1              Rujuk Carta Gantt Aktivit 2013

6.0              Kesimpulan
Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad ke 21 dan perubahan ke arah masyarakat bermaklumat menimbulkan cabaran baru kepada institusi pendidikan. Untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 dan mewujudkan masyarakat bermaklumat, maka inisiatif untuk mengintegrasikan penggunaan ICT dan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) adalah perlu diperluaskan. Untuk mencapai hasrat ini, sekolah perlu menyediakan peralatan yang berkaitan untuk kemudahan guru melaksanakan kerja-kerja mereka. Kerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan sekolah dan P&P semuanya dilakukan dengan beralatkan komputer dan juga internet. Budaya ini diharapkan akan menjadi amalan yang berterusan dan satu kemestian bagi setiap warga SMK ST THERESA.

No comments